جلسه شورای پژوهشی

روز چهارشنبه مورخ 13 10 96 جلسه شورای پژوهشی با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی معاونت و مسئول ترویج پژوهشکده...

ادامه خبر

1396/10/18

سخنرانی علمی

هفتمین سخنرانی علمی تحت عنوان بررسی وضعیت آلودگی دترجنت در برخی از رودخانه های شهرستان مشکین شهر توسط سرکار خانم مهندس قندی ...

ادامه خبر

1396/9/8

سخنرانی علمی

ششمین سخنرانی علمی تحت عنوان مطالعه مکمل های رنگدانه ای در آبزی پروری نوین توسط سرکار خانم مهندس صغری کمالی مورخ 22 8 96 در...

ادامه خبر

1396/9/4

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان تولید انواع فرآورده های دودی گرم ماهی در مورخه 30مهر ماه سال جاری با حضور بیش از 40 نفر فراگیر...

ادامه خبر

1396/8/1

تمدید انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر خانی پور رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی سمت مهندس مینا احمدی به عنوان مسئول اطلاعات علمی...

ادامه خبر

1396/8/1