تجهیزات و امکانات ازمایشگاهی
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1248
آزمایشگاه‌های مرکز  ملی تحقیقات فرآوری آبزیان با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی موجود از دیدگاه وظایف و ماهیت فعالیت‌ها، به چهار گروه مجزا در زمینه کنترل کیفی آبزیان و فرآورده‌های جانبی حاصل از آبزیان به شرح ذیل فعال می‌باشد:
 
1- آزمایشگ اه شیمی مواد غذایی
2- آزمایشگاه میکروبیولوژی
3- آزمایشگاه فیزیک مواد غذایی
4- آزمایشگاه ارزیابی ح سی
 
در حال حاضر آزمایشگاه‌ها مجهز به انواع تجهیزات مربوط به بررسی، آماده‌سازی و آنالیز نمونه‌ها می‌باشد که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیرماکروکجلدال، سوکسوله، اسپکتوفتومتر، روتاری درایر، آون، کوره الکتریکی، بن ماری، pH متر، ، انکوبلاتور یخچال‌دار، فور، اتوکلاو، رنگ سنج، بافت سنج، چرخ گوشت یخچال‌دار، کاتر سوسیس و کالباس، مایکروویو، سرخ کن، توستر و... اشاره نمود. که با در اختیار داشتن امکانات مذکور، همچنان آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه پروژه‌های دانشجویی با سایر دانشگاه‌ها و همکاری در زمینه فعالیت‌های پژوهشی با سایر پژوهشکده‌ها و مراکز می‌باشد.