مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 540
در چارچوب موافقتنامه‌اي كه در سال 1372 با هدف توليد و بهره برداري بهینه از آبزيان (بخصوص كيلكا ماهيان) بين شيلات ايران و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) بامضاء رسيد، این مرکز در سال 1380 با محوریت توليد و مصرف فرآورده هاي خميري ماهي به بهره برداری رسید.
با توجه به وجود پتانسیل‌های تحقیقاتی مناسب، این مرکز در سال 1383 با هدف انجام تحقیقات تخصصی در زمینه فرآوری، حفظ کیفیت، تولید محصولات بارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش، به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ملحق گردید و از همان زمان با عنوان مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان تحت نظارت و مديريت موسسه، نتایج حاصل از تحقیقات فرآوری آبزیان در کشور را جهت استفاده به بخش های اجرا و خصوصی ارائه نموده است.