کتاب میکروب شناسی ماهی و غذاهای دریایی
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 740
 عنوان کتاب: میکروب شناسی ماهی و غذاهای دریایی
مترجم: مهندس افشین فهیم
   ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور