به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، در چارچوب تفاهم نامه ای که در قالب پروژه مشترک بین مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان و دانشگاه علوم پزشکی گیلان منعقد گردید برای اولین بار در سطح کشور اسید چرب امگا 3 از ساردین ماهیان جنوب کشور با درجه خلوص بالا تولید گردید. در این رابطه مجموع میزان EPA + DHA طی فرآیند تصفیه تا مقدار 30 درصد(12:18) تغلیظ گردید. همچنین میزان بازده در تیمار بهینه معادل 20 درصد اندازه‌گیری شد.
این پروژه توسط  افشین فهیم محقق مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان با مشارکت شرکت امید سل سیستم از شرکت های دانش بنیان تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شد.