به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت سال جاری 29 نفر از دانشجویان رشته کارشناسی مهندسی شیلات دانشگاه ملایر و دانشجویان رشته فرآوری محصولات شیلاتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان و خط تولید شرکت الماس آدرین پارس بازدید نمودند.
بازدید با هدف ارتقاء فنی دانشجویان و آشنا نمودن با صنعت تولید فرآورده های شیلاتی انجام شد. در این بازدید اطلاعات لازم در ارتباط با خط تولید محصولات متنوع شیلاتی، تجهیزات و ماشین آلات، فرآیند هندلینگ و آماده سازی مواد اولیه، روش های انجماد و نگهداری، بسته بندی و انبارداری محصولات توسط کارشناسان متخصص مرکز و شرکت الماس آدرین پارس ارائه شد.