روز چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت سال جاری نشست تخصصی با حضور دکتر بهمنی رئیس محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر صیاد بورانی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، مهندس تکریمی مشاور رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مهندس عبودی مدیر عامل شرکت الماس آدرین پارس و مهندس خدمتی مدیر حراست و همکاران مرکز فرآوری آبزیان و شرکت های فناور با هدف ارائه گزارش مراحل پیشرفت کار ایجاد مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلاتی در محل مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار شد.
ابتدای نشست دکتر صیاد بورانی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و شرکت الماس آدرین پارس، طی گزارشی فعالیت های انجام شده در خصوص راه اندازی مرکز کارآفرینی مذکور با توجه به شعار سال 1403 ( جهش تولید با مشارکت مردم) ارائه نمود. در این گزارش اقدامات انجام شده برای رفع نیازسنجی های اولیه و اقدامات در حال انجام شرح داده شد. وی گفت هم اکنون چهار شرکت فناور (شرکت آبزی خوراک پیشگام، شرکت آبزی پروتئین یاس، شرکت پارسا اندیش رفیع و شرکت مکمل دام جواهر) از شرکت های متقاضی و آماده فعالیت در این مرکز کارآفرینی اعلام آمادگی نمودند.
سپس دو نفر از مدیر عاملین شرکت های مذکور حاضر در جلسه، مهندس افشین فهیم مدیر عامل شرکت آبزی خوراک پیشگام و آقای توسکار مدیر عامل شرکت مکمل دام جواهر، گزارش عملکردی از راه اندازی و اهداف شرکت ها، محصولات تولیدی دانش بنیان، بازار کار محصول، فرصت ها و چالش های پیش رو را ارائه نمودند.
در پایان نشست دکتر بهمنی رئیس محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ضمن تبریک سال نو و قدردانی از دکتر جلیلی رئیس اسبق مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان و دکتر صیاد بورانی سرپرست جدید مرکز، از اهمیت مرکز کارآفرینی و افتتاح آن در آینده نزدیک با رویکرد کارآمد، پیش بینی نگری و مسئولیت پذیری گفت. همچنین ایشان از برنامه ریزی های لازم جهت استقرار شرکت های دانش بنیان، تخصیص نقشه راه 1403، جهت اثربخشی و ارتقاء اقتصاد شیلاتی با بهره برداری علمی شرکت ها از ضایعات و زائدات آبزیان گرمابی و سردابی و حمایت های سازمان تحقیقات جهت پیشرفت شرکت های دانش بنیان خبر داد.
جلسه با پرسش و پاسخ همکاران حاضر در جلسه در ارتباط با موضوعات مطرح شده، جمع بندی و به پایان رسید.