روز شنبه 8 اردیبهشت ماه سال جاری طی مراسمی از محقق مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، دکتر افشین فهیم، مدیر شرکت آبزی خوراک پیشگام از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان بعنوان واحد فناور میزبان برای خانم آرزو پور احمد (دانشجو) در دوره دوم طرح دستیار فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر بعمل آمد. طرح دستیار فناوری با هدف اتصال دانشجویان و صاحبان کسب و کارهای فناورانه با توجه به نوع و میزان تخصص دانشجویان و طرح های تعریف شده توسط شرکت های فناور و همکاری دانشجویان در شرکت ها اجرا گردید.