به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، نشست تخصصی با هدف برنامه ریزی جهت افتتاح مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلاتی در محل مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور دکتر بورانی رئیس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، مهندس عبودی مدیرعامل شرکت الماس آدرین پارس، مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مهندس خدمتی مدیر حراست پژوهشکده آبزی پروری و همکاران مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار شد.
ابتدای نشست دکتر بورانی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان به بیان مختصری از مفاد توافق‌نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری صنایع غذایی شیلاتی در محل مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان واقع در شهرستان بندرانزلی، با مشارکت شرکت الماس آدرین پارس پرداخت. ایشان از حضور آقاي دکتر خیام نکویی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و هیات همراه برای افتتاح مرکز نوآوری در دهه اول خردادماه سال جاری خبر داد و تاکنون دو شرکت برای رونمایی از دانش فنی خود اعلام آمادگی نموده اند. وی افزود: مرکز نوآوری فرصتی مناسب برای حضور محققین و پژوهشگران برای ارائه دستاوردها و بستری مناسب برای توسعه همکاری های مشترک می باشد.
سپس مهندس عبودی مدیرعامل شرکت الماس آدرین پارس، از اهمیت راه اندازی مرکزنوآوری در راستای جذب ایده های نو با هدف تنوع بخشی به محصولات شیلاتی و ایجاد امنیت اجتماعی و شغلی و توسعه فرهنگ آبزی مصرفی صحبت نمود. وی اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در جامعه و وجود منابع ارزان قیمت دریایی در شمال و جنوب کشور میتوان با تولید محصولات متنوع شیلاتی، ماهی را جایگزین گوشت قرمز و مرغ کرد. همچنین از اخذ مجوز جهت تولید و ورود 21 محصول دریایی به بازار مصرف و عرضه بطور مستقیم در بازار تهران و غیر مستقیم در استان های دیگر خبر داد.
در پایان مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور افزود: امیدواریم با افتتاح این مرکز، فضای مناسب جهت شکوفایی ایده های نوین و تعامل کارآمد با مراکز رشد در سطح استانی و ملی متناسب با نیازهای این بخش به نحو مطلوب فراهم آید. جلسه با برنامه ریزی جهت تهیه سین برنامه افتتاحیه و ارائه نقطه نظرات اعضای جلسه جمع بندی شد.