به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، جلسه عمومی جهت بازنگری، تعیین اهداف و سیاست های 1403 با حضور دکتر بورانی رئیس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مهندس خدمتی مدیر حراست پژوهشکده آبزی پروری و همکاران مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار شد.
ابتدای نشست دکتر بورانی ضمن تبریک سال نو، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید فطر، با نظر اجمالی به فعالیت های سال گذشته، خواستار پیشبرد اهداف و برنامه های 1403 در حوزه امنیت غذایی، سلامت و افزایش سرانه مصرف آبزیان در چارچوب سیاست های موسسه شد. وی گفت: این مرکز می تواند الگوی فعالیت مشترک بین بخش خصوصی و تحقیقات بوده و وجود تنوع غذاهای دریایی در منوی رستوران ها با توجه به پروژهای تحقیقاتی ترویجی انجام شده، ورود زائدات و ضایعات در چرخه تولید با تاکید بر امنیت غذایی و تقویت بخش زیست فناوری با استفاده از گونه های متنوع دریایی با اهمیت می باشد.
یکی دیگر از موضوعاتی که ایشان تاکید داشت اجرای برنامه های عملیاتی حوزه دریامحور بود که باید ارزیابی چالش ها از صید تا کارخانه، هندلینگ، بسته بندی فرآورده های دریایی و صادرات ( منطقه ای و بین المللی) با ارائه گزارشات تحلیلی صورت گیرد. همچنین به پتانسیل های استان در ارتباط با امکانات آزمایشگاهی اشاره نمود که میتوان همکاری های دوجانبه یا سه جانبه مشترک با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها داشته و درآمدزایی از طریق انتقال دانش فنی به بخش خصوصی را از قابلیت های مرکز برشمرد. همچنین تداوم برگزاری اتاق فکر جهت بهره برداری از تجربیات نخبگان دانشگاهی و بازنشستگان حوزه فرآوری بصورت ماهانه یا فصلی و حضور محققین معین در عرصه های تولید و بهره برداری را با اهمیت دانست.
مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به پتانسیل مرکز فرآوری در سرعت بالای خروجی های انتقال دانش فنی اشاره نمود و اینکه جلسات هفتگی جهت سازماندهی موضوعات، عملکرد، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی و در نظر گرفتن چالش ها در حوزه سازمانی برگزار شود. ایشان اظهار داشت: بزودی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان مرکز نوآوری راه اندازی خواهد شد که می تواند یک ظرفیت برای ارائه ایده های نو، همکاری های مشترک با وجود پتانسیل مرکز (حضور افراد مجرب در خط تولید و محققین مرز دانش بعنوان دو عامل مهم در خروجی دستاوردها) باشد.
جلسه با جمع بندی موضوعات مطرح شده و ارائه بحث و تبادل نظر توسط اعضای حاضر و تعیین مصوبات برای پیگیری پایان یافت.