به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، سه شنبه 13 آبان 1402 سخنرانی علمی با موضوع " پتانسیل های تنوع بخشی محصولات ماهیان گرمابی با رویکرد افزایش تقاضای مصرف و توسعه اقتصاد شیلاتی" توسط دکتر سید حسن جلیلی سرپرست مرکز بعنوان سخنران مدعو نشست تخصصی راهبردهای توسعه ماهیان گرمابی بصورت وبیناری ارائه گردید.
دکتر جلیلی در این سخنرانی توضیحاتی در ارتباط با روند افزایشی تولید محصولات فرآوری شده (منجمد، آماده و کنسرو شده) در کشورهای توسعه یافته، برای پاسخگویی به نیازها و الزامات زندگی مدرن، با هدف تجمیع فعالیت ها، رفع معضلات لجستیک و امکان بهره برداری صد در صدی آبزیان ارائه نمود. ایشان عرضه تولیدات شیلاتی جهان بصورت زنده، تازه و سرد شده را، حائز بالاترین رتبه در کشورهای در حال توسعه و فاکتور "تازگی" را مهمترین شاخص کیفی ماهی بیان نمود. کوتاهی زمان ماندگاری، فرآهم آمدن عرصه برای واسطه ها، وابستگی و آسیب پذیری اقتصادی تولید کنندگان، عدم تکامل زنجیره ارزش و نقش آفرینی موثربخش، معضل زائدات، از محدودیت ها و مشکلات عرضه زنده/ تازه ماهیان گرمابی پرورشی نام برده شد. وی ادامه داد: هریک از سطوح فرآوری/ عرضه ماهیان گرمابی بصورت زنده/ تازه، منجمد، فرآورده های خمیری، عمل آوری/ طعم دار کردن، کنسرو، پودر سوپ/ پودر پروتئین (FPP)، استفاده از زائدات، طبقه بندی شده و سه مولفه اصلی تنوع، کیفیت و قیمت، اساس نیازمندی های صنعت فرآوری آبزیان عنوان گردید. در ادامه پروژه های اجرا شده بصورت طرح مشترک با دانشگاه واخنیگن هلند، نتایج و دستاوردهای حاصله و تجهیزات مورد استفاده شرح داده شد. در پایان نقطه نظرات جهت پاسخ به پرسش ارائه شده از سوی سخنران، با عنوان " آیا می توان به عنوان سرمایه گذاری سودآور و اقتصادی به صنعت تولید غذاهای دریایی بر پایه گوشت چرخ شده ماهی ورود نمود؟ " مورد بحث قرار گرفت.