به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، شنبه مورخ 6 آبان 1402 نشست تخصصی به میزبانی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان در راستای توسعه صنعت فرآوری آبزیان در این استان بعنوان قطب تولید ماهی سردابی کشور و همکاری های مشترک پژوهشی – آموزشی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، مشاور و مدیر روابط عمومی رئیس سازمان، مدیر شیلات استان، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و رئیس پشتیبانی، معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع شیلاتی استان چهارمحال و بختیاری، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهادی داخلی و مدیر حراست پژوهشکده برگزار شد.
 
ابت دای نشست دکترحافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ضمن توضیحاتی در ارتباط با اقتصاد و اولویت های شیلاتی و رشد و توسعه شیلات در دنیا، وضعیت ذخایر آب های شیرین و دریایی ایران، آمار صید و پرورش مزارع سردآبی و گرمابی کشور، صنعت فرآوری آبزیان را بعنوان زنجیره اصلی چرخه شیلات دانست. ایشان بر اهیمت منابع زائدات مراکز فرآوری آبزیان به دلیل داشتن پروتئین بالا برای تولید محصولات با ارزش افزوده تاکید داشت و بیوسیلاژ را از جمله محصولاتی معرفی نمود که بدون دخالت فرآیندهای شیمیایی بدست می آید و دارای حداکثر پرتئین و اسیدهای آمینه می باشد و توسعه صنعت آن می تواند ضمن کاهش پساب موجب اشتغال زایی وکاهش واردات پودر ماهی گردد. ایشان حفظ بهداشت، کیفیت و قابل دسترس بودن محصولات دریایی در شرایط بحرانی را از فواید فرآوری آبزیان بر شمردند. در ادامه در مورد اهمیت واکسیناسیون در حوزه بهداشت و بیماریهای آبزیان بعنوان یکی از حوزه هایی که موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بر آن تمرکز داشته و دارای دانش فنی واکسن بیماری های گوناگون آبزیان می باشد صحبت کرد و آمادگی موسسه را برای واگذاری دانش فنی واکسن و تولید و تکثیر مولدین ماهی آزاد به بخش خصوصی را اعلام نمود. از اهم موضوعاتی که ایشان در این جلسه بر آن تاکید داشت تغییر نگاه آبزی پروری سنتی به آبزی پروری مدرن و صنعتی بود که با بهره گیری از برخی تکنولوژی ها قابل اجرا است. ایشان گفت: ورود به استان ها و برگزاری نشست های تخصصی با استانداری ها و سازمان جهاد کشاورزی استان های مربوطه و مذاکره با اعضای تخصصی موسسه زمینه‌ساز رشد روابط، توسعه انعقاد تفاهم نامه ها و همکاری های پژوهشی آموزشی است.
سپس دکتر جلیلی سرپرست مرکز ضمن معرفی فعالیتهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرکز، خدمات علمی و فنی قابل ارائه، محصولات قابل تجاری سازی، دانش فنی و دستاوردهای تحقیقاتی، محورهای تخصصی فعالیت مرکز را در سه محور پژوهشی بهبود هندلینگ و حفظ کیفیت آبزیان، تنوع بخشی و ارتقای بازارپسندی محصولات آبزیان و استخراج ترکیبات فراسودمند و زیست‌فعال و تولید محصولات باارزش‌افزوده بالا از منابع شیلاتی توضیح داد. همچنین در مورد روشها و تاثیر هر یک از این محورها بر کاهش قیمت محصول نهایی صحبت کرد. ایشان تولید مشارکتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و شرکت الماس آدرین پارس را مسیری جهت بهبود بستر اجرایی دستاوردهای پژوهشی در زمینه تنوع بخشی غذاهای دریایی و بهره برداری بهینه از منابع شیلاتی کشور دانست. در ادامه به برخی چالش های توسعه شیلات کشور اشاره نمود و در صنایع تبدیلی کشاورزی، خرد بودن و نبود زنجیره ارزش و لجستیک برای آبزیان را بعنوان اهم چالش ها نام برد. وی با تاکید بر توانمندیهای مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان آمادگی مرکز را برای تبادل تجارب و آموزش در حوزه فرآوری آبزیان و واگذاری دانش فنی و انعقاد تغاهم نامه های مشترک علمی آموزشی و توسعه روابط دوجانبه در پیشبرد اهداف مشترک موثر در استان چهارمحال و بختیاری اعلام نمود.
همچنین دکتر بورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ضمن ارائه گزارشی از تاریخچه، امکانات آزمایشگاهی، ظرفیت نیروی انسانی، مهمترین دستاوردهای شاخص پژوهشکده، خدمات دهی، دستیابی به دانش فنی کیت های تشخیص آمادگی خود را برای تعاملات، انتقال تجارب و همکاری های مشترک با استان چهارمحال و بختیاری اعلام نمود.
دکتر برزگر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه نشست، توضیحاتی در مورد ظرفیت تولیدات شیلاتی استان، نهاده های کارخانجات خوراک آبزیان، آمار واحدهای فرآوری و بسته بندی در حال فعالیت استان و بازار مصرف آبزیان ارائه نمود. ایشان افزود سهم استان چهارمحال و بختیاری از تولید خوراک آبزیان کشور ۷۰ درصد بوده و با داشتن ظرفیت های شیلاتی توانسته به عنوان قطب نخست تولید ماهیان سردآبی در کشور باشد. همچنین توسعه صادرات و فرآوری آبزیان را در کل زنجیره شیلاتی استان از موضوعات در دستور کار معرفی نمود و کد گذاری آیسیک (ISIC) بصورت مجزا برای صنعت فرآوری و خوراک را حائز اهمیت دانست. نتیجتاً از تعاملات مشترک با مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان برای همکاری‌های علمی و توسعه صنعت فرآوری آبزیان استان استقبال نمود. همچنین مهندس حبیبیان مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری فراخوان برگزاری سومین جشنواره طبخ آبزیان را داد و از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بعنوان هسته فرآوری آبزیان کشور جهت مشارک و برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی و به نمایش گذاشتن سفره شیلاتی در این جشنواره دعوت نمود.
در پایان نشست هریک از سرمایه گذاران و اعضای صاحبان صنایع شیلاتی استان چهارمحال و بختیاری حاضر در نشست معرفی گردیدند و حوزه فعالیت آنها در زمینه های تکثیرو پرورش، تولید خوراک دام و طیور و آبزیان، صادرات، تعاملات بین المللی شرح داده شد و نقطه نظرات خود را جهت پیشبرد اهداف ارائه نمودند.
در حاشیه این نشست، از پتانسیل‌های آزمایشگاهی موجود در مرکز، امکانات، تجهیزات و محصولات خط تولید شرکت الماس آدرین پارس بازدید بعمل آمد.