به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، سه شنبه 1402/6/21 نخستین نشست فصلی با حضور رئیس، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، رئیس بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، مدیر حراست و مدیران ارشد شرکت الماس آدرین پارس با محور ارائه گزارش عملکرد شرکت و بررسی میزان پیشرفت تعاملات و فعالیتهای علمی- پژوهشی مشترک برگزار گردید.
نشست با سخنان دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در ارتباط با پوشش دهی بازار با محصولات جدید شرکت الماس آدرین پارس آغاز شد. ایشان تاکید بر ورود محصولات متنوع شیلاتی در بازارهای استانی داشتند که میتواند بر عملکرد ملی و استانی تاثیر مثبت داشته باشد. دکتر بهمنی، خواستار توسعه تعاملات علمی و فعالیت های پژوهشی مشترک شرکت الماس آدرین پارس با مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان در زمینه های آسیب شناسی جامعه شیلات و صنعت فرآوری آبزیان و تجاری سازی محصولات شیلاتی شدند و ظرفیت های علمی تحقیقات را مسیری برای پیشبرد و تقویت چرخ اقتصادی شرکت دانستند. ایشان همچنین یکی از تعاملات مشترک را اجرای مستند ها و مصاحبه های تلویزیونی برای ترویج محصولات شیلاتی شرکت الماس آدرین پارس معرفی نمودند.
درادامه گزارش عملکرد 30 ماهه شرکت الماس آدرین پارس توسط مدیرعامل این شرکت ارئه گردید. در این گزارش به سرانه مصرف ماهی در ایران و کشورهای دیگر، اهداف طرح تولید فرآورده های غذایی بر پایه آبزیان در یونیدو، آمار میزان مصرف و خرید مردم جامعه برای غذاهای نیمه آماده و آماده مصرف، فرآیندهای مطالعاتی ورود محصولات به بازار، فرهنگ سازی استفاده از آبزیان در سبد غذای، فرآیندهای بازسازی، تکمیل و به روزرسانی خط تولید، فرآیندهای طراحی محصول، فرآیندهای فروش و صادرات و مشکلات موجود در طرح تولید فرآورده های متنوع بر پایه آبزیان پرداخته شد.
دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اجرای قراردادهای پژوهشی مشترک با مرکز تحقیقات فرآوری آبزیان را برای تقویت ارزش گذاری برند محصولات شرکت الماس آدرین پارس را از الزامات این طرح مشارکتی دانستند و اظهار داشتند که هریک از استانداردهای لازم برای محصولات دریایی توسط مراکز تحقیقاتی سازمان موجود و قابل ارائه به بخش خصوصی می باشد. همچنین ایشان تاکید بر اجرای کارهای پژوهشی با در نظرگرفتن محور پدافندغیرعامل بعنوان الویت های استانی داشتند. در ادامه خانم دکتر میربخش رئیس بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان موسسه، میزان پیشرفت پروژه های مشترک در دستور کار قرارداد مشارکتی را بررسی نمودند و تاکید بر دستاوردها و دانش فنی قابل استخراج از پروژه مشترک افزایش مصرف انسانی ماهی کیلکا داشتند.
در ادامه دکتر جلیلی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان گزارشی از عملیات صورت گرفته در اجرای پروژه های مشترک با شرکت الماس آدرین پارس، کارگاه های آموزشی و جلسات اجرا شده ارائه دادند.
در پایان، استمرار نشست های فصلی طرفین به منظور ارزیابی فعالیت های انجام شده، برنامه ریزی عملیاتی برای دستیابی به دستاوردهای ملموس در حوزه تنوع بخشی غذاهای دریایی و رفع مشکلات موجود، برگزاری جلسات مشترک هفتگی شرکت الماس آدرین پارس با مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان جهت پیشبرد اهداف مشارکتی، همچنین هماهنگی برای بازدید معاونت های استانداری، دکتر خیام نکوئی و دکتر مُخبر از دستاوردهای مشترک، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.