به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، طبق برنامه ریزی و فرخوان انجام شده درخصوص برگزاری برنامه ترویجی انتقال یافته های علمی مرکز، امروز چهار شنبه 28 دی 1401 وبینار تخصصی " استفاده از قسمت های خاص ماهی کپور برای تهیه فیله کم استخوان " توسط دکتر سید حسن جلیلی برگزار گردید.
در این وبینار، مباحث مربوط به مزایای تولید فیله آبزیان، محدودیت ها و مشکلات تولید فیله ماهی، دلایل محدودیت صنعت فرآوری کپورماهیان، راه حل های ممکن، روشهای تولید و ارزیابی، روشهای شناسایی قسمت های خاص کم و بدون استخوان در لاشه ماهی کپور نقره ای ارائه شد. در پایان، به پرسش های مطرح شده از سوی حاضران توسط ارائه دهنده پاسخ داده شد.