روز چهارشنبه مورخ 1401/8/11، اعضای شورای راهبردی تحقیقات و فناوری‌های دانش بنیان دامپزشکی به ریاست رئیس سازمان دامپزشکی کشور و همراهی معاونت های پژوهش و فناوری و آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و روسای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و هیئت همراه از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمودند.
ابتدای بازدید، توضیحاتی در رابطه با تاریخچه مرکز و فعالیتهای جاری تحقیقاتی- ترویجی و دستاوردهای پژوهشی مرکز با محوریت اثرگذاری بر افزایش تنوع محصولات آبزیان، توسعه صنایع تبدیلی شیلاتی و افزایش سهم اشتغال، پتانسیل های موجود، توسط دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورارائه گردید. در ادامه از سالن تولید و آزمایشگاه های مرکز بازدید بعمل آمد، توضیحات لازم در زمینه فعالیت های تولیدی در حال انجام، تجهیزات و برنامه های تولید شرکت الماس آدرین پارس، همچنین پتانسیل های ایجاد شده در زمینه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه تنوع بخشی غذاهای دریایی و بهره برداری حداکثری از آبزیان ارائه گردید.