به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، روز شنبه مورخ 9 مهر 1401 جلسه تخصصی فراخوان نیازهای فناورانه پیش رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیلاتی برگزار شد.
این جلسه با مشارکت شرکت الماس آدرین پارس با هدف برنامه ریزی برای فراخوان و رفع نیازهای فناورانه پیش رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیلاتی تشکیل شد. دکتر سید حسن جلیلی، لیست نیازهاي فناورانه احصاء شده کارگروه فرآوری، فرآورده های بیولوژیک و اقتصادچرخشی آبزیان بصورت جداگانه بررسی و ارزیابی نمود. یکی از نیازها، استفاده از ماهی کیلکا بعنوان ماده اولیه ارزان قیمت در تولید محصولات شیلاتی بود که در این راستا قرارداد انجام طرح افزایش مصرف انسانی ماهی کیلکا با شرکت الماس آدرین پارس منعقد شده و بایستی عملیات اجرائی این طرح در اَسرع وقت آغاز گردد. این طرح با 4 پروژه (گروه محصولات) پیش بینی شده، در حال اجراء می باشد. در ادامه جلسه مخاطبین، شرایط ارائه پروپوزال ها، تامین اعتبار، نیازها و فراخوان به فناوران، محققان، دانشگاه هاي استان، پارك هاي علم و فناوري توضیح داده شد.