به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، چهارشنبه 30 شهریور 1401، گزارش عملکرد 6 ماهه تحقیقاتی، ترویجی و عمرانی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بصورت وبینار ارائه گردید.
دکتر سیدحسن جلیلی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، گفت: یک طرح شاخص و 11 پروژه شاخص، از مهمترین دستاوردهای مرکز بوده که در این میان یک پروژه کاربردی توسعه ای و 10 پروژه کاربردی فناورانه است.
وی، افزود: چاپ 5 مقاله در مجلات ترویجی، چاپ یک مقاله علمی و پژوهشی معتبر، چاپ یک عنوان کتاب و حضور در یک کارگاه آموزشی بین المللی خارجی، از دیگر دستاوردهای مرکز محسوب می شود.
دکتر جلیلی، اضافه کرد: دستيابی به دانش فنی توليد کنسرو فراسودمند ماهی تون با استفاده از ژلاتين هيدروليز شده حاصل ازاستخوان های سر تون ماهيان (مازاد فرآیند توليد کنسرو)، استخراج کلاژن از پوست کپور ماهیان پرورشی (Cyprinidae) و به کارگیری آن در تهیه کرم پوستی و بررسی امکان تولید مکمل‌های امگا 3 از ماهیان ریز اندام (کیلکا، ساردین و موتو ‌ماهیان) به منظور مصارف دارویی با بهینه‌سازی نسبت اسیدهای چرب DHA+EPA از پروژه های اجرا شده مرکز در سال جاری است.
برگزاری یک روز مزرعه، برگزاری 8 کارگاه آموزشی ترویجی و یک طرح یاوران تولید، از مهمترین دستاوردهای ترویجی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان است که دکتر جلیلی آنها را تشریح کرد.
دکتر بهمنی رئیس موسسه، گفت: فرصت بسیار مغتنمی برای مرکز بعد از سالها در قالب قرارداد مشترک با بخش خصوصی فراهم شد که امید می رود نقش ملی مرکز را بیش از پیش ببینیم. اما ایجاد مرکز نوآوری در حوزه فرآوری باید به طور جدی دنبال شود که نظر و درخواست دکتر خیام نکویی هم هست. مرکز یونیدو در حوزه تون ماهیان، خیار دریایی و جلبک می تواند با مرکز چابهار همکاری داشته باشد که می تواند باب جدیدی در تولید محصولات شیلاتی باز کند. همچنین همکاری با مرکز یزد جهت تولید محصولات جدید از تیلاپیا ضروری است.