به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، کارگاه آموزشی " نحوه کار با سامانه مدیریت درخواست های امور پژوهشی، آموزشی و ترویجی(سمپات) " توسط خانم دکتر خدامی مدیر بخش امور پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 8و 9 شهریور ماه برگزار شد.
کارگاه آموزشی پس از بازدید از خط تولید و آزمایشگاه‌های تخصصی مرکز، در ارتباط با نحوه کار با سمپات (ارسال شناسنامه های پژوهشی، ثبت گزارش های نهایی و ارزیابی عملکرد) با حضور محققین مرکز برگزار شد. ابتدا، دکتر جلیلی سرپرست مرکز، ضمن خیرمقدم و تقدیر از قبول زحمت دکتر خدامی و همکاران موسسه، به معرفی همکاران مرکز، فعالیت های آنها در حوزه های مختلف پرداخت و در خصوص مشکلات پژوهشی مرکز در ارتباط با کارشناسان غیرمحقق، گردش کار پروژه های تحقیقاتی و گزارش های نهایی پروژه ها توضیحاتی ارائه نمود. در ادامه دکتر خدامی در مورد شرایط تغییر وضعیت همکاران به محقق غیرهیات علمی در هر مرکز و نحوه نوشتن فرم "ب" و اسناد پروژه ها منطبق با استانداردهای سمپات، مفاهیم بروندادهای پروژه ها، گردش کار گزارش های نهایی پروژه ها، شیوه و ضوابط انتخاب داورهای پروژه، آشنایی با کارگروه های موجود در مراکز تابعه و ستاد موسسه، زمانبندی ارسال گزارش نهایی، رعایت عوامل موثر بر جلوگیری از معوقه شدن پروژه ها، نامه های تاییدیه مورد نیاز، آشنایی با مفاهیم تجاری سازی پروژه ها و بروندادهای ترویجی، سهم طرفین قرارداد در قراردادهای منعقده در پروژه های مشترک، همچنین ویژگی ها و امتیازات گزارشات علمی – فنی و تحلیلی، توضیحات لازم را ارائه دادند. در پایان دوره، نقطه نظرات محققین مرکز در خصوص مشکلات موجود در بارگذاری اسناد و گزارش های نهایی پروژه ها، کارگروه های موجود و پست های مربوطه مطرح و توسط دکتر خدامی پاسخ های لازم داده شد.