به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان ، روز چهارشنبه مورخ 1401/8/12 جلسه برنامه ریزی- پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بصورت وبیناری با حضور معاون و مدیران برنامه ریزی- پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پرسنل و همکاران مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار شد
در این جلسه دکتر جلیلی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه مدیران مالی، اداری و پشتیبانی موسسه، به معرفی مرکز و فعالیت های اثر بخش، چالش ها و نیازمندی های مرکز در حوزه های مختلف عمرانی، اداری، مالی، پشتیبانی، اطلاعات علمی و IT توضیحاتی را ارائه نمود. سپس هر یک از همکاران مشکلات خود را در راستای حوزه فعالیت خود بیان نمودند. در ادامه دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ضمن تشکر از تلاش ها و فعالیت های انجام شده، به بررسی موارد ارائه شده پرداختند و هر یک از مدیران اداری پشتیبانی موسسه در مورد مسائل ذکر شده راهکارهای لازم را در جهت برآورد نیازمندمندی ها توضیح دادند.