به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، کارگاه آموزشی تحت عنوان "فرآوری آبزیان پرورشی" توسط مهندس افشین فهیم، صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22 در سایت پرورش ماهیان خاویاری شهرستان سیاهکل برگزار شد.
مهندس افشین فهیم، محقق معین مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان به همراه کارشناس ترویج و کارشناس پهنه شهرستان سیاهکل برای برگزاری کارگاه آموزشی "فرآوری آبزیان پرورشی" در مزرعه پرورش ماهیان خاویاری منطقه نگین دشت حضور یافت. این کارگاه با هدف آشنایی پرورش دهندگان ماهیان پرورشی گرمابی، سردابی و خاویاری با اصول فرآوری برگزار شد. در این کارگاه آموزشی از مخاطبین و صاحبان صنایع جهت بازدید از امکانات، ظرفیت های علمی-پژوهشی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، خط تولید محصولات متنوع شیلاتی، برقراری روابط، همکاری‌های مشترک تحقیقاتی و برگزاری نشست‌های علمی دعوت بعمل آمد. در پایان دوره از سایت ماهیان خاویاری نیز بازدید گردید.