به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، روز چهارشنبه مورخ 1 خرداد 1401 سومین کارگروه پژوهشی با هدف تقسیم کار امور اجرائی طرح افزایش مصرف انسانی ماهی کیلکا (پروژه مشترک با شرکت الماس آدرین پارس) و همچنین بررسی سند پروژه فتیر ماهی (پروژه سفارشی اداره شیلات استان مرکزی) برگزار شد.
ابتدای جلسه دکتر سید حسن جلیلی اعلام نمود که قرارداد انجام طرح افزایش مصرف انسانی ماهی کیلکا با شرکت الماس آدرین پارس منعقد شده و بایستی عملیات اجرائی این طرح در اسرع وقت آغاز گردد. بدین منظور برای 4 پروژه (گروه محصولات) پیش بینی شده در این طرح، مسئولیت ها و وظایف مربوطه گروه بندی شد. مقرر گردید، هر یک از مسئولین طی دو هفته آتی، با همکاری تیم تعیین شده، اطلاعات لازم برای انجام پروژه مذکور در ارتباط با فرمولاسیون‌ها، بسته بندی، مواد اولیه و امکانات لازم، روش کار و پارامترهای مورد نیاز برای تعیین کیفیت محصولات تولیدی را گردآوری، ارائه، و پس از جمع بندی، طی جلسه ای با شرکت الماس آدرین پارس مطرح شود. همچنین مقرر شد طی این مدت، کارشناس مسوول آزمایشگاه ارزیابی حسی، سامانه ارزیابی حسی، با گزینش ارزیاب های مجرب را راه اندازی نماید. در ادامه جلسه سند پروژه "تهیه فتیر ماهی با استفاده از گوشت چرخ شده ماهیان کپور نقره ای و قزل آلای رنگین کمان" توسط اعضای کارگروه داوری گردید. بعد از بحث و تبادل نظر، مقرر گردید اصلاحات لازم اعمال و جهت ادامه کار به ستاد موسسه ارسال گردد.