نخستین جلسه کارگروه پژوهشی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 1401/2/20 در سالن جلسات مرکز برگزار شد.
این جلسه با هدف بررسی خط مشی و الویت‌های تحقیقاتی موسسه در سال جاری و بررسی سند پروژه "ارزیابی ویژگی‌ها و بکارگیری پلی‌ساکارید سولفاته جلبک
Ulva rigida در فرمولاسیون سوسیس گوشت گاو و سوسیس مرغ فراسودمند" برگزار شد. ابتدا دکتر جلیلی در مورد ضوابط تصویب و ابلاغ پروژه‌ها در سال جاری توضیحاتی دادند و محوریت دستاورد داشتن پروژه‌ها، کوتاه مدت بودن زمانی، و خروجی‌های علمی را متذکر شدند و تاکید به اعلام آمادگی با آگاهی از پتانسیل‌های شیلاتی هر استان و داشتن عناوین کاربردی برای تامین نیازهای استانی و شیلاتی داشتند. همچنین ایشان دستیابی به دانش فنی را از اهداف تحقیقات کاربردی عنوان نمودند. در ادامه، شناسنامه پروژه "ارزیابی ویژگی‌ها و بکارگیری پلی‌ساکارید سولفاته جلبک
Ulva rigida در فرمولاسیون سوسیس گوشت گاو و سوسیس مرغ فراسودمند" پس از ارائه توسط مجری، به وسیله اعضای کارگروه، داوری و مورد ارزیابی قرار گرفت، اصلاحات تکمیلی در زمینه برخی روش‌های ارزیابی نمونه‌ها، همچنین برآورد اقتصادی تولید محصول، ارائه و صورتجلسه گردید.