نشست هم اندیشی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان با هدف تدوین برنامه های عملیاتی در راستای تحقق شعار سال 1401 و محورهای اصلی ابلاغی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با حضور دکتر سید حسن جلیلی رئیس مرکز، مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/2/17در سالن جلسات مرکز برگزار شد.
دکتر سید حسن جلیلی در ابتدای جلسه ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران، رویکردهای اصلی سازمان تات و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را بیان نمودند. ایشان متذکر شدند که بایستی از کارهای کم اثر اجتناب و فعالیت ها را در مسیر دستاورد محوری دنبال نمود. اجرای پروژه ها منوط به مشارکت با بخش های خصوصی و دستگاه های اجرایی، آینده پژوهی و نوآوری است و یاید تعامل های علمی با دانشگاهها و صاحبان صنعت بطور مستمر در دستور کار قرار گیرد. در ادامه مهندس تکریمی از اهمیت حوزه فرآوری آبزیان در صنعت داخلی و خارجی و تنوع محصولات در بازارهای جهانی صحبت کردند و نوآوری را مسیر اشتغال و خلق ثروت بیان نمودند. ایشان متذکر شدند که می توان بخشی از دستاوردهای موجود را وارد بازار نموده، با ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و شناسایی چالش های موجود در صنعت، پروژه های اثربخشی را اجرا و با تغییر در تکنولوژی و مواد اولیه می توان هزینه های تولید را کاهش داد. ایشان همچنین فراخوان برای دانشگاه ها جهت تعاملات تحقیقاتی، شناسایی شرکت های دانش بنیان حوزه صنایع شیلاتی (فرآوری، بسته بندی و فروش)، تعریف پروژه های ملی در راستای امنیت غذایی، برگزاری کارگاه های تخصصی را پیشنهاد داده و در دستور کار مصوبات جلسه قرار گرفت. در ادامه بازنگری الویت های 1401 و ارائه ایده های نوآورانه قبل از جلسه نشست با صاحبان صنعت به مصوبات جلسه اضافه شد. در پایان همکاران نقطه نظرات، پیشنهادات پژوهشی- ترویجی خود را در راستای تحقق اهداف و وظایف مرکز بیان نمودند.