دومین سخنرانی علمی سال 1400 تحت عنوان " کاربرد باکتریوسین‌ها در غذاهای دریایی تازه و فرآوری شده" توسط آقای مهندس افشین فهیم، مورخ 1400/5/23در سالن کنفرانس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...
مهندس فهیم در این ارائه اشاره کرد:
باکتری‌های پروبیوتیک نقش مهمی در سرکوب رشد میکروارگانیسم های‌ بیماری زا داشته و بعنوان میکروب های مفید برای موجودات زنده، در مقادیر معین، تأثیر مثبتی بر سلامت دارند. جمعیت میکروبی باکتری های پروبیوتیک شامل باکتری های اسید لاکتیک، دارای توانایی تولید چندین ترکیب ضد میکروبی مانند اسید لاکتیک، دی استیل، پراکسید هیدروژن، دی اکسید کربن و باکتریوسین‌ها می باشند.
باکتریوسین‌ها پپتیدهای ضد‌میکروبی هستند که در برابر عوامل بیماری زای باکتریایی به عنوان ترکیبات ضد باکتریایی عمل کرده و باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مانند گونه های سالمونلا، اشرشیاکلی، ویبریو، شیگلا را مهار کنند. زیرا در برابر حرارت مقاوم هستند و فعالیت خود را در محیط اسیدی حفظ می کنند و دمای پایین در طول ذخیره سازی بر فعالیت باکتریوسین تأثیر نمی گذارد.
اخیراً استفاده از باکتریوسین ها به دلیل استفاده بالقوه از آنها به عنوان نگهدارنده در صنایع غذایی به ویژه در غذاهای تخمیر شده، مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، نیسین یکی از باکتریوسین‌های تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک است که می تواند میکروبهای بیماری زا و عامل فساد را تخریب و کیفیت و ماندگاری محصولات غذایی را بهبود بخشد.
در پایان سمینار، پرسش‌های علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.