به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان جلسه توجیهی محققین معین مرکز با حضور دکتر سید حسن جلیلی سرپرست مرکز، مهندس پورسراوانی رئیس اداره ترویج و امور تشکل‌های جهاد کشاورزی استان گیلان، مهندس مژده‌ای رئیس اداره ترویج آبزیان اداره کل شیلات گیلان، محققین معین و تعدادی از کارشناسان، روز شنبه مورخ 1400/05/02 در سالن همایش مرکز برگزار گردید. ابتدای جلسه دکتر جلیلی توضیحات مبسوط در مورد اهداف، وظایف و پروژه‌های انجام شده توسط مرکز و سایر پژوهشکده‌ها و مراکز تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در موضوع فناوری های مرتبط با فرآوری آبزیان بیان کردند و تاکید نمودند که در سه حوزه هندلینگ، حفظ کیفیت و افزایش عمر ماندگاری محصولات شیلاتی، تنوع بخشی فرآورده‌های آبزیان و بهره‌برداری بهینه از منابع شیلاتی و تولید محصولات زیستی با ارزش افزوده بالا، توانمندی‌های خوبی برای عرضه به بهره‌برداران، شامل تولید کنندگان و صاحبان صنایع تبدیلی بخش شیلات، و بهبود اقتصاد شیلاتی استان و کشور وجود دارد. در ادامه مهندس پورسراوانی پس از ابلاغ احکام محققین معین به همکاران مرکز، نحوه بهره‌برداری و کار با سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی و توضیحاتی در رابطه با نحوه همکاری محققین معین با مدیران ترویج وکارشناسان مسئول پهنه و بهره‌برداران ارائه نمودند. در ادامه، پس از پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر، توافق گردید به منظور پیشبرد سریعتر اهداف و برنامه‌های محوله در حیطه وظایف و عملکردهای محققین معین، طی مکاتباتی رابطین ترویج شیلاتی شهرستان‌های استان گیلان به مرکز ملی اعلام گردند. در عین حال با همکاری بخش ترویج اداره کل شیلات گیلان، بازخوردهای لازم از نیازمندی‌های صنایع شیلاتی و تولیدکنندگان آبزیان کشور در حوزه فرآوری آبزیان اخذ گردد.