به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان اولین نشست رابطین فرآوری مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در روز سه شنبه 18 خرداد 1400 با حضور ریاست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، آقای دکتر جلیلی، رئیس بخش زیست فناوری موسسه خانم دکتر میر بخش، و مدیر گروه فرآوری آبزیان موسسه آقای دکتر مرادی و همچنین رابطین فرآوری مراکز و پژوهشکده ها به صورت وبیناری از ساعت 9:30 لغایت 12:30 برگزار گردید. در این نشست ابتدا دکتر جلیلی، ضمن خوشامد گویی به حضار، اهداف و رویکردهای تشکیل این نشست را بیان نمود. سپس خانم دکتر میر بخش و آقای دکتر مرادی در این رابطه نکاتی را بیان نمودند. در ادامه هر یک از رابطین فرآوری، پتانسیل ها، امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی ، نیروی انسانی و پروژه های شاخص مرکز /پژوهشکده محل خدمت خود را به صورت پاورپوینت ارائه نمودند. در پایان مقرر گردید، ادامه این نشست در هفته آتی جهت جمع بندی و تشریح وظایف هر یک از مراکز و پژوهشکده ها برگزار گردد.