نخستین جلسه کارگروه پژوهشی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، با ارائه پیشنهادات پژوهشی- ترویجی با عنایت به برنامه ها و الویت های سال جاری، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 28/1/1400 در سالن جلسات مرکز برگزار شد.
دکتر سید حسن جلیلی در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران، الویت های پژوهشی موسسه و برنامه های ترویجی سال 1400 را متذکر و پیش بینی های علمی – ترویجی را بیان کردند . در ادامه همکاران ضمن بیان نقطه نظرات، پیشنهادات پژوهشی- ترویجی خود را در راستای تحقق اهداف و وظایف مرکز ارائه دادند. در ادامه جلسه، فرم مقدماتی شش پروژه تحقیقاتی پیشنهادی توسط مجریان ارائه و پیشنهادات اصلاحی لازم مطرح شد.