دکتر سید حسن جلیلی، برخی اولویت ها و برنامه های مرکز برای تحقق شعار سال 1400 و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه صنایع فرآوری آبزیان کشور را بیان نمود.
سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، پیگیری تحقق اهداف مستتر در شعار سال 1400 (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) را وظیفه یکایک همکاران دانسته و افزود همه باید با تمام وجود در این مسیر نقش آفرین و تأثیرگذار باشیم. همچنین بیان داشت، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند تحقیقاتی در عرصه صنایع فرآوری آبزیان، حفظ کیفیت و تنوع بخشی محصولات شیلاتی و امکانات و تجهیزات موجود، دارای توانمندی های متعددی است که باید با تعاملات هرچه بیشتر با بخش های اجرا و صنعت به خدمت گرفته شود. ایشان از جمله موضوعات ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای مرکز برای صنایع فرآوری آبزیان کشور را به قرار زیر برشمرد:
• تجزیه و تحلیل فرآیندهای تولید (اصلاح و افزایش ظرفیت و یا بهره وری)،
• اصلاح فرمولاسیون ها (بهبود کیفیت/ کاهش قیمت تمام شده)،
• تنوع بخشی محصولات شیلاتی (عرضه محصولات جدید/ نوآورانه)،
• مکانیزاسیون/ اتوماسیون واحدهای عملیاتی،
• حفظ و بهبود کیفیت (مواد اولیه و محصولات نهایی)،
• افزایش ارزش افزوده (افزایش درآمد و سوددهی)،
• اصلاح و بهبود روش های بسته بندی و عرضه محصولات شیلاتی و افزایش عمرماندگاری،
• بکارگیری فناوری ها و فرآیندهای نوین،
• تولید نمونه های اولیه (پایلوت) محصولات با هدف تعیین سطح آمادگی بازار (MRL)،
• مشارکت در تدوین و بازنگری استانداردهای ملی،
• پشتیبانی علمی و اجرایی از تاسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه فرآوری آبزیان،
• آموزش و انتقال تجربیات مورد نیاز،
• ترویج و ترغیب آحاد جامعه با هدف افزایش تقاضای مصرف غذاهای دریایی.
دکتر جلیلی در پایان خاطر نشان نمود که بخشی از این پشتیبانی ها، با حضور مستقیم کارشناسان و محققین مرکز در کارخانه ها و مراکز فرآوری و بسته بندی آبزیان، همچنین برنامه های آموزشی ادواری در قالب انتقال یافته ها و یا روز مزرعه، عرضه خواهد شد. ولی در عین حال از مدیران بخش های اجرایی و صاحبان صنایع شیلاتی کشور تقاضا نمود تا در صورت نیاز به هریک از این خدمات و یا هرگونه حمایت علمی و فنی لازم در حوزه صنایع فرآوری آبزیان با هدف پشتیبانی و مانع زدایی تولید، مراتب را از طریق راه های ارتباطی مرکز و یا موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتقل تا همکاری لازم صورت گیرد.