نخستین جلسه عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، با بررسی و ارزیابی عملکرد سال 99 و ارائه برنامه ها و الویت های سال جاری، ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/1/17در سالن جلسات مرکز برگزار شد.
دکتر سید حسن جلیلی در این جلسه ضمن تبریک سال نو و آرزوی تندرستی و بهروزی برای همکاران، با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، بر لزوم حضور و تعاملات هرچه بیشتر محققین مرکز با بخش های اجرا و صنعت، برای توسعه صنایع تبدیلی آبزیان تاکید نمودند. همچنین بیان داشتند که مستقل شدن دوباره مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان در نیمه دوم سال 1399، با حمایت های ریاست و مجموعه مدیران ستادی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، فضاها و فرصت های مضاعفی را برای اثربخشی و دستیابی به اهداف تعریف شده برای مرکز فراهم نموده و در عین حال وظایف سنگین تری را نیز بر دوش یکایک ما قرار داده است. انتظار می رود که با تلاش ها و پیگیری های مجدانه همکاران، در آینده نزدیک شاهد اتفاقات بهتر در عرصه صنایع شیلاتی کشور باشیم. سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان همچنین نوید اتمام مراحل اداری و قطعی شدن عقد قرارداد و آغاز فعالیت مجدد خط تولید مرکز، با مشارکت بخش خصوصی طی هفته آینده را داد. در ادامه جلسه، سیاست ها، الویت ها و برنامه های اجرایی مصوب و ابلاغی موسسه برای سال 1400 ارائه گردید. در پایان جلسه نیز، همکاران ضمن بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را طرح نمودند.