به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، کارگاه آموزشی "معرفی کاربرد انواع مدل های ریاضی و آماری در پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی با تاکید بر مدل رویه سطح پاسخ (RSM)"، روز سه شنبه مورخ 12 اسفند 1399 در محل سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید. کارگاه مذکور با تدریس جناب آقای دکتر مهدی آل بوفتیله و با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان تحقیقاتی مرکز تشکیل شد. در این کارگاه ابتدا مقدمه ای در مورد پیشینه، حوزه کاربرد و معرفی بخش های مختلف نرم افزار سطح پاسخ (RSM)، ارائه گردید. سپس نحوه وارد کردن داده ها، نحوه تجزیه تحلیل آماری داده ها، مدل ها و نحوه بهینه سازی فرآیندها، در محیط نرم افزار به صورت عملی شرح داده شد. همچنین نحوه گزارش کردن داده های بدست آمده از بهینه سازی روش سطح پاسخ در قالب گزارشات و مقالات علمی بیان شد. در پایان، پاسخ های لازم از سوی مدرس کارگاه به پرسش های حاضران در جلسه ارائه گردید.