به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، طبق برنامه ریزی و فرخوان انجام شده، در روز دوم برگزاری برنامه ترویجی هفته انتقال یافته های علمی مرکز با عنوان «فرآوری آبزیان با رویکرد انتقال دانش فنی بهره برداری از فرآورده های جانبی آبزیان»، ساعت 9 صبح چهارشنبه 15 بهمن 99 دوره تخصصی "استخراج ژلاتین و مشتقات آن از زائدات فرآوری آبزیان و کاربردهای آن در صنایع مختلف" توسط دکتر سید حسن جلیلی بصورت وبینار برگزار گردید. در این دوره که با حضور کارشناسان مراکز و پژوهشکده های مختلف زیرمجموعه موسسه تحقیقات علوم شیلااتی کشور، اداره کل شیلات گیلان، مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان گیلان، اداره رسانه های آموزشی کارکنان، کارشناسان موسسه تحقیقات علوم دامی، مروجان پهنه و بهره برداران بخش خصوصی اجرا شد، به نیازمندی های کشور برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت تولید ژلاتین کشور، پتانسل های موجود در بخش شیلات، مزایای ِژلاتین آبزیان، فرآیندهای تولید، و ویژگی های کاربردی این محصول، همچنین مصارف آن در صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و آرایشی و بهداشتی پرداخته شد. در پایان، پاسخ های لازم از سوی مدرس دوره به پرسش های حاضران در جلسه ارائه گردید.