جلسه ترویجی با هدف بررسی تعدادی از رسانه‌های ترویجی ارائه شده توسط همکاران مرکز، روز یکشنبه مورخ 14 دی 99 در سالن جلسات مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور کارشناسان و محققان به مدت 2 ساعت برگزار گردید.
به منظور انتقال یافته های علمی حاصل ازنتایج طرحها و پروژه های پژوهشی همکاران، به بهره برداران و سایر علاقه ­مندان صنایع شیلاتی، عناوین زیر در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1- یافته ترویجی مصرف فرآورده تخمیری سس میگو
2- اسلاید ویژن معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا
هر دو مورد تصویب، و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات جزیی عنوان شده توسط همکاران، برای تصویب نهایی و انتشار، به ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارسال گردد.