دوره آموزش حضوری تحت عنوان" اهمیت استفاده از ضایعات دور ریز آبزیان در تولید فرآورده های با ارزش افزوده"، توسط مهندس افشین فهیم، صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/4/15، ساعت 10 الی 12، در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری استان گیلان  برگزار خواهد شد...