هفته پژوهش و فناوری مهمترین رویداد پژوهش و فناوری رسمی و گسترده در سطح کشور است. بدین منظور مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان در نظر دارد  یک سلسله وبینارهای تخصصی از تاریخ 28 آذرماه لغایت 29 آذرماه از ساعت 9 الی 11 به صورت وبینار  برگزار نماید.