دوره های مجازی انتقال یافته های علمی با عناوین "استخراج ژلاتین و مشتقات آن از زائدات فرآوری آبزیان و کاربردهای آن در صنایع مختلف؛ تولید پروتئین هیدرولیز شده از زائدات آبزیان و کاربردهای آن در صنایع مختلف؛ تولید کنسانتره پروتئین ماهی (FPC) و کاربردهای آن در صنایع مختلف"  مورخ 14 و 15 بهمن ماه سال جاری از طریق سامانه وبینار برگزار می گردد