در این بازدید، جلسه ای کارشناسی با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و جمعی از کارشناسان و مسئولین آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف توسعه مصرف فرآورده های شیلاتی تشکیل شد. در این جلسه گزارش مبسوطی توسط ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  به منظور معرفی محصولات قابل تولید و عرضه ارائه گردید. در ادامه مسئولین سپاه پاسداران نیز نقطه نظرات خود را عرضه نمودند. نهایتاً مقرر گردید قرارداد همکاری با شرکت دانش پژوهان آبزی گستر منعقد و از طرف آن شرکت نسبت به تولید و تحویل محصولات مورد درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام گردد.