مهندس قندی در این ارائه به آلاینده ها(شوینده ها) ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شهری که می توانند روند خود پالایی اکوسیستم آبی را دچار اختلال نموده و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت برای آبزیان داشته باشند اشاره نمود.

 در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.