در این گفتگوی تلویزیونی توضیحات مبسوطی در خصوص نقش مصرف آبزیان نسبت به سایر منابع پروتئینی در سلامت مردم و جلوگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری های شایع ناشی از تغذیه روزمره ارائه شد. همچنین در این مصاحبه ضمن معرفی انواع فراورده ها و فرآوری های آبزیان که بتواند علاوه بر حفظ کیفیت آبزیان مصرفی، نگهداری طولانی مدت آن در شرایط مختلف را فراهم نماید و نیز نقش آنها در سهولت مصرف مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.